Privacyverklaring Irene Siekman

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Irene Siekman vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u (via de website of op een andere manier) aan mij verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Ik ben getraind in het omgaan met privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres die u bij mij heeft opgegeven.

Wanneer u klant of opdrachtgever bent, heeft u ook adres, bankgegevens en eventuele btw-nummer bij mij opgegeven.

Doeleinden van de verwerking

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Informeren: Ik stuur u op gezette tijden een nieuwsbrief met daarin informatie over mijn bezigheden.
  • Netwerkvorming: Wanneer zich specifieke situaties voordoen die mogelijk voor u van belang kunnen zijn en/of waar ik u graag bij willen betrekken, dan neem ik contact met u op via mail of telefonisch.

En in het geval van klanten en/of opdrachtevers:

  • Organisatie: Om voorkomende financiën en facturaties efficiënt te kunnen afhandelen.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u mij daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Doorgifte aan derden

In onderstaande gevallen kan doorgifte aan derden plaatsvinden

  1. Verwerkingsopdrachten aan gecontracteerde partijen
    Het kan zijn dat ik een externe partij inschakel om bepaalde verwerkingen voor mij uit te voeren. Ik gebruik hiervoor uitsluitend partijen waarmee ik een verwerkers-overeenkomst heb, waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere gebruik van uw gegevens conform de wettelijke regels.
  1. Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
    Onder bepaalde omstandigheden ben ik wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties, zoals politie, justitie of de fiscus. Het is mij niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Beveiliging en bewaartermijnen

Irene Siekman zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijzigingen en onrechtmatige vernietiging. De persoonsgegevens worden zo lang als noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Voor betaalgegevens geldt een bewaarplicht van 7 jaar.

Cookies

Op mijn website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Om het gebruik van mijn website te meten gebruik ik de WordPress Plugin WP Statistics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Deze kan ik nodig hebben om te verantwoorden aan de gemeente (in geval van subsidie) of fondsen die mijn projecten financieren. In de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies uit te schakelen, dit kan wel de functionaliteit van de website beïnvloeden.

Meldplicht datalekken

Sinds januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat ik bij (het vermoeden van) een ernstig datalek direct een melding moet doen bij autoriteit persoonsgegevens. Soms moet ik het datalek ook melden aan betrokkenen. We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Irene Siekman of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, kunt u contact opnemen via: privacy@irenesiekman.nl

Ik kan daarbij om een kopie van uw legitimatie vragen. Het kan zijn dat er kosten aan uw verzoek zijn verbonden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op mijn website irenesiekman.nl

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via privacy@irenesiekman.nl

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 24-05-2018